:: User Login Manager
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: ทำเนียบศึกษานิเทศก์
:: กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
:: Best practice
:: ติดตาม คุณภาพภายในสถานศึกษา
:: การดำเนินการสอบ ONET, NT 54
:: ข้อมูล O-net, NT, LAS
:: โครงการบ้านคุณธรรม
:: ระบบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
:: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2555
:: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
:: เอกสารจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
:: ระบบวุฒิบัตรออนไลน์
:: กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
:: ลงนามเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

:: งานธุรการ
:: พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
:: วัดและประเมินผลการศึกษา
:: ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
:: ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
:: นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
:: เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
:: Download เอกสาร
:: English Zone
:: มุมภาษาไทย
:: สพฐ.
:: ก.ค.ศ.
:: คุรุสภา
:: สกสค.
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
:: สมศ.
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.
:: เครือข่ายการนิเทศ

 

 

 

.::สถิติผู้เข้าชม .::

 
หน้าหลัก    ลงทะเบียนสมาชิก    ติดต่อเรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน !
 
 
 
   

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ค้นหา
 
คำค้น
 
พิธีเปิดแพรป้ายนับถอยหลังสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2554  เปิดแล้ว 2,239 | แสดงความคิดเห็น : 0

นายสกล คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดแพรป้ายนับถอยหลังสอบ โอเน็ต  เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องตระหนังและเห็นความสำคัญของการสอบ โอเน็ต

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.รอ. 2
Web Design By   .::  ศน.มิญช์มนัส  สลางสิงห์ & ครูมานิส  สลางสิงห์ .::

 

หน้าจอที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 px. Internet Explorer 7